20 مه
قدیمی ترین سند تاریخی / مذهبی که تاکنون در مورد نام “دف” از آن یاد کرده است ، کتاب مقدس پیامبر – داوود است – تحت عنوان “زبور”.

آیه زیر ، ممکن است از کتاب زبور نقل شده باشد:

“او را با دف ​​و رقص تسبیح بخوانید”.

هنر دف سازی  از قدیم معروف بوده است و مسلمانان در مراسم شادی از آن استفاده می کردند. آنچه از این آیه قابل تأمل است، ترکیبی از دف، رقص و عبادت است که با توجه به نهایت شادی و خوشحالی بشریت که با رقص نشان داده می شود، می توانیم رضایت و شادی خداوند  را در نتیجه نواختن و گوش دادن مردم به صدای این ساز بدانیم. از آنجا که نام دف به عنوان معادل عربی کلمه “دوپ” (دَپ) و سومری کلمه “دوب” در نظر گرفته شده است، و از آنجا که قدمت این ساز تقریباً هفت هزار سال پیش بوده است، می توان منشأ احتمالی دف را  سومر دانست که بعداً از طریق آریایی ها و اعراب به فرهنگ های دیگر وارد شده است. در طی این سالها، یکی از جدی ترین مشکلات این ساز تولید آن با استفاده از پوست طبیعی بوده که به دلیل نداشتن ضخامت یکسان  باعث ایجاد برخی مشکلات می شده است، تغییر صدا بر اثر جذب رطوبت و تاثیر آن در حین اجرا، بوی نامطبوع، بهداشتی نبودن پوست و غیره.

برای طیف گسترده نوازندگان دف با توجه به پیشینه عمیق تاریخی / مذهبی این ساز جذاب، بر اساس مطالعات و تحقیقات مختلفی که طی سالهای متمادی توسط کارگاه تولید سازهای سنتی حبیبی انجام شده است،  لزوم سازگاری آن با کنوانسیونهای (قوانین) اجتماعی فعلی بسیار مهم تر جلوه نمود و این کارگاه سرانجام موفق به تولید اولین دف با پوست مصنوعی در سال 1999 (میلادی) شد. سازی که با توجه به حفظ تمام ارزشهای حرفه ای و اساسی ساخته شده است  و نتیجه تولید ساز با  ویژگی های صوتی پیشرفته و سازگاری با شرایط اجتماعی فعلی می باشد. دف حبیبی با پوست مصنوعی و تغییرات اساسی از نظر ساختار و نحوه ساخت آن، مسائل مربوط به مشکلات موجود را در محصولات قبلی اصلاح کرد و توانست در سریعترین زمان ممکن تقاضای داخلی و بین المللی بازار را برآورده کند.

برجسته ترین ویژگی های دف حبیبی با پوست مصنوعی را میتوان به شرح زیر خلاصه کرد:

  • داشتن طنین ثابت.
  • قابلیت تنظیم کوک خاص برای دف.
  • ترکیب ثابت عناصر بنیادی تشکیل دهنده ی پوست در تمام سطح آن.
  • استحکام کششی ثابت در تمام سطح ساز.
  • عدم جذب رطوبت.
  • عدم تغییر در کوک و طنین در هنگام اجرا.
  • عدم تاب برداشتن کمانه به دلیل کشش متقارن.
  • عدم تجزیه پوست به دلیل ماهیت مصنوعی آن.
  • عدم ایجاد التهاب و حساسیت پوستی برای نوازنده.
  • عدم ایجاد بوی ناخوشایند.